Show

Showtanssi on monipuolinen ja vauhdikas tanssilaji, josta tanssiharrastus on helppo aloittaa. Tunneilla tanssitaan erityylisten musiikkien tahtiin aina listahiteistä lähtien. Tunnin sisältöön vaikuttaa suuresti opettajan oma persoonallinen tyyli.

Tanssitekniikka pohjaa pääasiallisesti jazztanssiin, nykytanssiin ja balettiin, mutta showtanssi ottaa vaikutteita useista eri tanssityyleistä. Showtanssi on nimensä mukaan esittävää tanssia, jossa kerrotaan tarinaa kehon liikekielen ja tunnetilojen avulla. Teemalliset tanssisarjat kehittävät ilmaisukykyä ja rohkaisevat esiintymään. Tanssitunneilla on selkeä rakenne lämmittelyineen, perustekniikka- ja salinpoikkiharjoitteineen, tanssisarjoineen ja venyttelyineen. Keskeisessä roolissa on kuitenkin aina eläytyminen ja tanssin ilon kokeminen.

Varusteet: Mukavat ja joustavat vaatteet. Avojaloin tai sukissa. Pitkät hiukset kiinni.

Iät: 10-13v ja nuoret

Vaativuustasot: alkeet 1, alkeet 2, alkeisjatko 1, jatko 1, jatko 2 ja edistyneet

Opettajat: Anni Lantto, Elina Peltoperä, Jenni Säkkinen, Lotta Kyllönen-Jämsä, Marjukka Koivuniemi ja Nelli Salmela

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video
Show tekniikka

Show tekniikka

Show tekniikkatunnit on tarkoitettu ensisijaisesti kilpailutoiminnassa mukana oleville tanssinharrastajille.

Tunneilla pureudutaan syvemmin kokonaisvaltaiseen kehonkäyttöön ja -linjauksiin, harjoitellaan teemoittain eri tanssitekniikan osa-alueita, kuten jalkatekniikkaa, hyppy- ja piruettitekniikoita, lattiatyöskentelyä ja vartalon liikkeen dynamiikkaa.

Varusteet: Joustavat treenivaatteet, mielellään kohtuullisen vartalonmyötäiset. Avojaloin, mutta sukat mukana. Pitkät hiukset kiinni.

Iät: 12-15v ja 16+

Vaativuustaso: vain lajissa kilpaileville

Opettajat: Jenni Jokikokko-Jakkula, Marjukka Koivuniemi ja Elina Peltoperä

Kurssi-info & ilmoittaudu

Disco nuoret

Disco dance on vauhdikas ja sporttinen tanssilaji, joka kehittää ponnistusvoimaa, liikkuvuutta, tasapainoa ja nopeutta. Sille ominaista on iskevät käsiliikkeet, nopeat askelsarjat, räjähtävät hypyt ja näyttävät poseeraukset. Tämä tanssilaji tempaa mukaansa iloisella ja fyysisesti haastavalla meiningillään!

Disco dance pitää sisällään jalanheittoja ja piruetteja, joita harjoitellaan tuntien tekniikkaosuudessa. Sähäköissä tanssisarjoissa kokeillaan myös pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Tunneilla tanssitaan nopeatempoiseen disco- ja popmusiikkiin, joka tempaa taatusti mukaansa nauttimaan tanssin ilosta ja riemusta – ja hikisestä menosta.

Varusteet: Joustavat, vartalonmyötäiset tanssivaatteet sekä avojaloin. Pitkät hiukset kiinni.

Iät: 10-13v, nuoret, juniorit ja 16+

Vaativuustasot: alkeet 1, alkeisjatko 2, jatko 1, jatko 2 ja edistyneet

Opettajat: Jenni Jokikokko-Jakkula ja Lotta Kyllönen-Jämsä

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video
Disco kisaharjoitus

Disco kisaharjoitus

Discon kisaharjoitus sooloissa & duoissa kilpaileville tarkoitettu tunti. Tunnilla tehdään lajinomainen lämmittely, fysiikkaharjoituksia ja erilaisia kilpailutilanneharjoituksia, kuten kisalattian kiertämistä. Lisäksi harjoitellaan omia soolo- ja duo kisakoreografioita.

Iät: nuoret ja aikuiset

Vaativuustasot: vain lajissa kilpaileville

Opettaja: Jenni Jokikokko-Jakkula

Kurssi-info & ilmoittaudu

Showjazz

Showjazztunneilla panostetaan dynaamiseen ja sähäkkään liikkumiseen sekä monipuolisiin tanssisarjoihin. Tanssitunneilla tehdään koordinaatio- ja isolaatio -harjoituksia sekä kehonhallintaa parantavia harjoitteita. Tämän lisäksi harjoitellaan lajille tyypillisiä askelkuvioita, jalanheittoja, potkuja sekä piruetteja ja niiden yhdistelmiä. Esittämiseen kiinnitetään erityisesti huomiota ja tanssisarjoihin yhdistetään erilaisia elementtejä showtanssin puolelta. Teemalliset tanssisarjat vahvistavat tanssijan ilmaisukykyä, ilmeikkyyttä ja oman persoonan rohkeaa esilletuomista.

Varusteet: Joustavat treenivaatteet, mielellään kohtuullisen vartalonmyötäiset. Avojaloin, mutta sukat mukana. Pitkät hiukset kiinni.

Iät: nuoret

Vaativuustasot: alkeet 1, jatkotaso ja edistyneet

Opettajat: Elina Peltoperä, Hanna Appel ja Jenni Jokikokko-Jakkula

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video

Lyrical Jazz

Lyrical Jazz pohjautuu vahvasti esittävän taidetanssin (baletin, jazzin ja nykytanssin) tekniikoihin ja tunnit on tarkoitettu jo tanssia harrastaneille.

Lyrical Jazz tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perusliikkeitä sekä erilaisia piruetteja, hyppyjä ja niiden yhdistelmiä. Tanssisarjoissa korostuvat erilaiset liikkeen laadut, vartalon kokonaisvaltainen käyttö sekä lajille ominainen musiikin tulkinta ja tunnelatautunut ilmaisu. Tanssitunnin musiikkina käytetään perinteiseen jazztanssituntiin verrattuna lyyrisempää musiikkia aina instrumentaalimusiikista balladeihin.

Varusteet: Mukavat ja joustavat treenivaatteet. Avojaloin, jazztossuissa ym. tai sukissa.

Iät: nuoret

Vaativuustasot: jatkotaso ja edistyneet

Opettajat: Lotta Kyllönen-Jämsä, Joel Alalantela ja Jenni Jokikokko-Jakkula

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video
Musikaalitanssi

Musikaalitanssi

Tällä tunnilla heittäydytään näyttämömusikaalien ja elokuvamusikaalien koukuttavaan maailmaan. Tunnilla tutustutaan niin klassikkomusikaalien kuin uudempien musikaalielokuvien koreografioiden tyyleihin ja liikekieliin päähuomioon ollessa kuitenkin ilmaisussa, tarinan kerronnassa ja tanssillisuudessa.

Tunti pohjautuu laajasti erityisesti jazzin, shown ja nykytanssin tekniikoihin. Se on tarkoitettu jo tanssia harrastaneille, joille se on erinomainen oheistunti kehittämään liikerepertuaaria ja esiintyjyyttä. Tunnilla tanssitaan myös osin korkokengillä.

Varusteet: Mukavat ja joustavat treenivaatteet. Pääasiassa avojaloin, sukissa ym., välillä korkokengillä (voi olla joko latinalaistanssikengät tai karaktääritanssikengät).

Iät: nuoret ja aikuiset

Vaativuustasot: yksi taso jo tanssia harrastaneille

Opettaja:  Outi Räsänen

Kurssi-info & ilmoittaudu
Commercial Jazz

Commercial Jazz

Commercial Jazz on katutanssilajien ja jazztanssin vetävä fuusio, jossa menon määrittää viime kädessä opettajan oma persoonallinen tyyli.

Tunneilla käytetään monien eri tanssityylien tekniikoita, ja tanssikoreografia on sekoitus kaupallista commercial dancea, jazzia ja urbaania katutanssia. Tällä tunnilla tanssitaan asenteella!

Varusteet: Mukavat ja mieluisat treenivaatteet. Sisäkengät ja mahdollisesti satunnaisesti myös korkkarit.

Iät: nuoret

Vaativuustaso: yksi taso jo tanssia harrastaneille

Opettaja: Heidi Hartzell

Kurssi-info & ilmoittaudu

Contemporary Jazz

Contemporary Jazz yhdistää nykytanssin intensiivisen liikkeen ja jazztanssin dynamiikan vahvaksi tunnelatausta ja ilmaisuvoimaa kehittäväksi kokonaisvaltaiseksi tanssityyliksi.

Erilaisten tekniikka- ja kontaktiharjoitteiden avulla kehitetään liikkeenlaatua ja liikemateriaaleissa käytetään paljon myös nykytanssille tyypillistä lattiatyöskentelyä.  Eri tyyliset ja -tempoiset tanssisarjat parantavat fyysistä kehonkäyttöä ja opettavat musiikin tulkintaa.  Tunnin tyyli on viime kädessä sidoksissa opettajan omaan persoonaan.

Varusteet: Mukavat ja joustavat treenivaatteet. Avojaloin tai sukissa.

Iät: 16+ ja 31+

Vaativuustasot: edistyneet

Opettajat: Hanna Appel ja Outi Räsänen

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video

Nykytanssi

Nykytanssitunneilla pyritään syventämään tietoisuutta omasta kehosta ja löytämään oma luonnollinen tapa liikkua. Nykytanssissa käytetään paljon tilan eri tasoja ja vaihtelevia liikelaatuja. Tunneilla pyritään löytämään kehon keskustasta lähtevä kokonaisvaltainen liike käyttäen hyväksi omaa vartalonpainoa ja hengitystä. Nykytanssiin kuuluu olennaisena osana oman liikkeen tuottaminen ja improvisaatio.

Näyttämö- ja taidetanssilajina nykytanssi on ”sateenvarjolaji” ja pitää sisällään hyvin erilaisia tyylisuuntia ja -muotoja. Tyyli onkin kiinni opettajan omasta persoonallisesta tyylistä ja liikekielestä.

Varusteet: Mukavat ja joustavat treenivaatteet. Avojaloin tai sukissa. Pitkät hiukset kiinni.

Iät: nuoret ja 16+

Vaativuustasot: alkeet 1, jatkotaso ja edistyneet

Opettajat: Venla Virta ja Elina Peltoperä

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video

Jumps & turns

Jumps & Turns -tunti on tarkoitettu oheisharjoittelutunniksi kehittämään tanssiteknisiä taitoja jo tanssia harrastaneille. Tunti rakentuu lämmittely ja lihaskunto-osioihin ja kehonhallintaa ja -linjauksia parantaviin harjoituksiin. Pääpaino harjoittelussa on erilaisten piruettien ja hyppyjen tekniikoissa ja niiden variaatioissa. Tunneilla tehdään niin vauhdikkaita ja liikkuvia lattian poikki harjoituksia kuin keskilattialla harjoiteltavia pieniä liikesommitelmia.

Varusteet: Joustavat, vartalonmyötäiset tanssivaatteet sekä avojaloin. Pitkät hiukset kiinni.

Iät: nuoret ja aikuiset

Vaativuustasot: alkeistaso ja jatkotaso

Opettajat: Lotta Kyllönen-Jämsä ja Anni Lantto

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video

Hip-hop nuoret

Hip-hop on täynnä asennetta ja energiaa! Hip-hop on vahvasti tässä päivässä elävä ja muuntuva tanssityyli, joka on sidoksissa hip-hopin musiikkiin ja kulttuuriin. Hip-hopille on tyypillistä erilaiset askelikot ja rytminvaihdokset, käsi- ja jalkakoordinaatiot sekä vartalon isolaatioliikkeet. Mausteena käytetään myös breaking tyylisiä lattiatason akrobatialiikkeitä.

Hip-hopissa tyylien kirjo on laaja ja tunteja leimaa pitkälle opettajan oma persoonallinen tyyli, joka näkyy erityisesti tunneilla tehtävissä tanssisarjoissa. Tärkeintä on kuitenkin mahtavan hyvä fiilis ja groove!

Varusteet: Rennot ja mukavat treenivaatteet sekä sisäkengät.

Iät: nuoret

Vaativuustasot: alkeet 1, alkeisjatko, jatko 2 ja edistyneet

Opettajat: Heikki Halttu, Heidi Hartzell, Teemu Tuohimaa ja Julian Owusu

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video
Hip-hop Hype

Hip-hop Hype

Hip-hop Hype -tunti sukeltaa suoraan kunnon groove meininkiin ja old school hip hopin funkyyn maailmaan. Tällä tunnilla tanssitaan 90-luvun suosittuja tanssiliikkeitä kuten The Running Man ja The Cabbage Patch ja Shuffle. Meininki on taattu, ja tunti sopii niin aloittelijoille kuin jo tanssia harrastaneille.

Varusteet: Mukavat ja rennot treenivaatteet sekä sisäkengät.

Iät: nuoret ja aikuiset

Vaativuustaso: avoin taso

Opettaja: Teemu Tuohimaa

Kurssi-info & ilmoittaudu
Hip-hop Freestyle

Hip-hop Freestyle

Hip-hop Freestyle -tunnin tavoitteena on rohkaista tanssijoita löytämään oma tyylinsä. Tunti painottuu Freestyleharjoituksiin, joiden avulla kehitetään musiikin tulkintaa ja kuuntelemista, oman liikkeen luomista, tilan hahmotusta ja tilan käyttöä.

Tunnilla harjoitellaan omien soolojen tekemistä ja tanssitaan niin yksin kuin pareittain. Rinki- ja battleharjoitukset kuuluvat myös tunnille.

Varusteet: Mukavat ja rennot treenivaatteet sekä sisäkengät.

Iät: nuoret ja aikuiset

Vaativuustaso: avoin taso jo katutanssija harrastaneille

Opettaja: Milla Laakkonen

Kurssi-info & ilmoittaudu

House

House on Chicagosta lähtöisin oleva vauhdikas ja hikinen klubitanssi, joka on saanut vaikutteita etenkin latinalais- ja afroamerikkalaisista musiikeista ja tansseista, kuten steppistä, breikistä, salsasta, mambosta ja jazzista. Houseen kuuluu olennaisesti rytmikäs ja virtaava vartalon liike (jack) sekä nopea jalkatyöskentely. House-tunnilla tanssitaan myös pareittain leikkisästi battlaten.

Tuntivarustus: Rennot vaatteet, jossa on mukava liikkua sekä sisäkengät.

Iät: nuoret ja aikuiset

Vaativuustasot: alkeet 1 ja jatkotaso

Opettajat: Heidi Hartzell ja Julian Owusu

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video

Locking

Locking on vauhdikas katutanssilaji, jossa musiikkina soi pääosin koukuttava funk. Liikkeet ovat energisiä ja suuria, päähuomion ollessa hauskoissa käsien liikkeissä. Lockingin kantava ajatus on tanssia kuin piirroshahmo liioiteltuine liikkeineen ja poseerauksineen. Mukana on myös akrobatiaa, jolla maustetaan rentoa mutta terävää tanssia.

Locking tunneilla harjoitellaan perustekniikan lisäksi esiintymistä ja esiintyjyyttä, koreografiaa ja tietysti improvisaatiota. Tämä tanssi ei jätä kylmäksi tanssijaa eikä katsojaa, vaan saa hymyn huulille kaikenikäisille.

Varusteet: Mukavat ja rennot treenivaatteet sekä sisäkengät.

Iät: nuoret ja aikuiset

Vaativuustasot: alkeet 1, alkeisjatko, jatkotaso ja edistyneet

Opettajat: Teemu Tuohimaa ja Milla Laakkonen

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video
Popping

Popping

Näyttävä popping on yhteistermi useille eri tanssityyleille kuten boogaloo, waving, tutting, hitting, gliding, animation ja robot. Popping-tyylille on ominaista selkeät iskevät pysähdykset ja lihasten ”nytkähdykset” eli popit sekä sulavaa aaltomaista liikettä. Tunneilla tehdään popping tekniikka-, rytmi-, koordinaatio- ja isolaatioharjoituksia sekä tanssisarjoja.

Varusteet: Mukavat ja rennot treenivaatteet sekä sisäkengät.

Iät: nuoret ja aikuiset

Vaativuustaso: yksi taso jo katutanssia harrastaneille

Opettaja: Julian Owusu

Kurssi-info & ilmoittaudu

Waacking

Waacking on saanut inspiraationsa vanhoista Hollywood-elokuvista ja sen tähdistä, jonka takia dramaattisuus ja vahva eläytyminen sekä erilaisiin rooleihin solahtaminen kuuluu ehdottomasti asiaan. Lajille on ominaista naisellinen liike sekä nopeat käsiliikkeet musiikin tahtiin. Musiikkina voi soida melkein mitä vain, discoa, poppia tai R’n’B:tä.

Waacking-tunneilla opetellaan lajin perustekniikkaa, koordinaatioharjoituksia sekä käsi- ja jalkatekniikkaa. Tunneilla groove, musiikin kuuntelu ja liikkuminen musiikin eri rytmeihin korostuu harjoituksissa.

Varusteet: Mukavat ja rennot treenivaatteet sekä avojaloin.

Iät: nuoret ja aikuiset

Vaativuustasot: alkeet 1, alkeisjatko ja jatko/edistyneet

Opettajat: Milla Laakkonen ja Jutta Sulkala

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video

Voguing

Voguing on muotikuvista ja mallimaailmasta inspiraationsa saanut tanssilaji, joka on lähtöisin New Yorkista. Lajille on ominaista geometriset käsien ja vartalon linjat sekä ehdottomasti tiukka asenne ja roolin ottaminen.

Tunneilla harjoitellaan lajin perustekniikkaa, poseerauksia, kävelyjä sekä tehdään erilaisia tanssisarjoja hyödyntäen sen eri tyylilajeja, kuten Vogue Femmeä.

Varusteet: Mukavat ja joustavat treenivaatteet sekä avojaloin.

Iät: nuoret ja aikuiset

Vaativuustasot: alkeet 1, alkeisjatko ja jatko/edistyneet

Opettajat: Nelli Salmela, Lilli Huttula ja Jutta Sulkala

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video

Commercial Dance

Commercial Dance -tunneilla hypätään suoraan musiikkivideoiden ja artistien isojen lavakeikkojen maailmaan. Usein vaihtuvat tanssisarjat vaativat ja opettavat asennetta ja esiintymistä.

Commercial Dance on pääasiassa koreografiatunti, johon sisältyy nopeat alkulämmittelyt. Tanssisarjat ovat pääasiassa katutanssilajihenkisiä, mutta myös muiden tanssilajien tekniikoita hyödynnetään. Tunneilla käytetään R’n’B, pop ja hip hop musiikkia. Tämä tunti on tarkoitettu jo tanssia harrastaneille.

Varusteet: Mukavat ja joustavat treenivaatteet. Sisäkengät tai avojaloin.

Iät: nuoret ja aikuiset

Vaativuustasot: alkeistaso, jatkotaso ja edistyneet

Opettajat: Nelli Salmela ja Jutta Sulkala

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video

Lyrical hip-hop

Tämä koreografiatunti on tarkoitettu jo hip-hoppia harrastaneille. Tällä tunnilla harjoitellaan tarinankerrontaa tanssin keinoin ja kehitetään tanssijan esiintyjyyttä ja ilmaisukykyä.

Tunnilla opetellaan hip hop koreografioita sovellettuna nykypäivän hip-hop ja R’n’B musiikkiin.

Varusteet: Rennot vaatteet, jossa on mukava liikkua sekä sisäkengät.

Iät: nuoret ja aikuiset

Vaativuustasot: alkeistaso, jatkotaso ja edistyneet

Opettaja: Heidi Hartzell

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video

Dancehall & Afrofusion

Dancehall on Jamaikalta lähtöisin oleva katutanssityyli, joka on saanut runsaasti vaikutteita afrikkalaisista tansseista ja on varsinainen asennetta vaativa vauhdikas energiapommi! Tässä lajissa yhdistyy liikkeen energia ja hallittu voima!

Tunneilla käydään läpi sekä unisex että queen style dancehallin perusliikkeitä ja tekniikkaa. Queen stylen parissa tutustutaan dancehallin naiselliseen puoleen ja opitaan lajille ominaista voimakasta lantion käyttöä.

Dancehall tunneilla opetellaan myös jonkin verran Afrofusionia, joka kytkee lajin juurilleen afrikkaisen tanssin perinteiseen ja liikekieleen yhdistettynä tämän päivän katutanssilajeihin.

Näillä tunneilla kehittyy niin kunto, koordinaatio kuin liikemuistikin.

Varusteet: Rennot vaatteet, joissa on mukava liikkua. Voit tanssia joko kengillä, sukilla tai avojaloin.

Iät: nuoret ja aikuiset

Vaativuustasot: alkeet 1, alkeistaso ja jatkotaso.

Opettajat: Emilia Granholm

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video

Afrofusion

Afrofusion on koukuttava fuusio afrikkalaisen tanssin liikekieltä osin yhdistettynä tämän päivän katutanssilajeihin.  Meno on hikisen vauhdikasta mutta veikeä hymy kuuluu asiaan!

Tunnilla tanssitaan lähinnä länsiafrikkalaisen Afropop- ja Afrobeat-musiikin trenditansseja kuten Azontoa.  Tässä tyylissä tanssitaan pehmeästi joustavin polvin ja lantio liikkuen. Afrofusion on hyvä oheislaji varsinkin hip hopin harrastajille opettamaan monipuolista vartalon liikekieltä ja rytmiä!

Varusteet: Rennot ja mukavat treenivaatteet ja sisäkengät.

Iät: nuoret ja aikuiset

Vaativuustaso: yksi taso jo tanssia harrastaneille

Opettajat: Julian Owusu

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video

B-girling

B-girling on tytöille räätälöity tunti, jossa opetellaan breikingin perustekniikoita, kuten top rock, footwork, freeze ja power moves. Akrobaattinen breikki kehittää voimaa, notkeutta ja tasapainoa. Harjoittelu on turvallista ja aloitetaan helposti opittavista liikkeistä, eikä harrastajille ole alkuvaatimuksia.

Varusteet: Pitkälahkeiset housut, t-paita sekä sisäkengät.

Iät: nuoret ja aikuiset

Vaativuustaso: avoin taso

Opettajat: Paula Puumalainen

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video

Breaking nuoret

Breaking on hip hop kulttuuriin kuuluva näyttävä ja vauhdikas tanssilaji, jonka erityisesti pojat ovat ottaneet omakseen. Breiking kehittää voimaa, notkeutta ja tasapainoa. Lajin harrastajia ja elämäntapatanssijoita kutsutaan nimellä b-boy tai b-girl.

Tunneilla opetellaan toprockeja, footworkeja, freezejä ja power moveseja ikäryhmälle sopivalla tavalla. Harjoittelu on turvallista ja aloitetaan helposti opittavista liikkeistä, eikä harrastajille ole minkäänlaisia alkuvaatimuksia.

Varusteet: Pitkälahkeiset housut, t-paita ja sisäkengät.

Iät: 10-13v ja nuoret

Vaativuustasot: alkeet 1 ja jatkotaso

Opettaja: Hermanni Pohjola

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video
Street tekniikka

Street tekniikka

Street tekniikkatunti on tarkoitettu kaikille katutanssin harrastajille syventämään ja laajentamaan omaa tanssitekniikkaa ja tanssitietoutta tutustuen myös hip hopin kulttuuriin ja historiaan.
Tunnilla tehdään tekniikkaharjoituksia ja tutustutaan mm. erilaisiin grooveihin ja baunsseihin sekä tehdään tanssisarjoja ja freestyleharjoituksia.

Varusteet: Mukavat ja rennot treenivaatteet sekä sisäkengät.

Iät: nuoret

Vaativuustaso: Avoin taso jo katutansseja harrastaneille

Opettaja: Milla Laakkonen

Kurssi-info & ilmoittaudu

Latino Show

Latino Show on mukaansatempaavaa latinalaistanssia, ihania rytmejä ja monipuolista vartalonliikettä. Tunneilla opetellaan erityisesti kilpatanssitekniikkaan pohjaten sambaa, cha-chata, rumbaa, paso doblea ja jiveä sekä myös muita lattarirytmejä, kuten salsaa.

Vaihtelevien tanssisarjojen lisäksi tunneilla panostetaan vartalonkäytön ja -rytmiikan harjoitteluun salinpoikki tehtävissä liikkuvissa tekniikkaharjoituksissa ja keskilattialla.

Varusteet: Mukavat ja rennot treenivaatteet. Avojaloin tai sukissa.

Iät: lapset ja nuoret sekä nuoret ja aikuiset

Vaativuustasot: alkeet 1, alkeisjatko, jatkotaso ja edistyneet

Opettajat: Marjukka Koivuniemi ja Anniina Koivuniemi

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video
High heels latin

High heels latin

High heels Latin -tunti on tarkoitettu jo latinalaistansseja harrastaneille ja korkokenkiä rakastaville.

Tunnin tavoite on oppia tanssimaan korkeilla koroilla. Aluksi tehdään tanssillinen alkulämmittely ja perustekniikkaharjoituksia tasapainon kehittämiseksi korkeilla kengillä ja oikean kävelytekniikan oppimiseksi. Sen jälkeen keskitytäänkin tanssimiseen tanssilajista toiseen vaihtuvissa sarjoissa.

Varusteet: Korkokengät (ja suositus oikeat latinalaistanssikengät). Muutoin mukavat ja mieluisat treenivaatteet.

Iät: 16+

Vaativuustaso: yksi taso, jo latinalaistansseja harrastaneille

Opettaja: Marjukka Koivuniemi

Kurssi-info & ilmoittaudu
Latino Show tekniikka

Latino Show tekniikka

Tunti on tarkoitettu jo lajia harrastaneille nuorille ja aikuisille.

Latino Show on mukaansatempaavaa latinalaistanssia, ihania rytmejä ja monipuolista vartalonliikettä. Tunneilla opetellaan erityisesti kilpatanssitekniikkaan pohjaten sambaa, cha-chata, rumbaa, paso doblea ja jiveä sekä myös muita lattarirytmejä, kuten salsaa.
Vaihtelevien tanssisarjojen lisäksi tunneilla panostetaan vartalonkäytön ja -rytmiikan harjoitteluun salinpoikki tehtävissä liikkuvissa tekniikkaharjoituksissa ja keskilattialla.

Varusteet: Mukavat ja rennot treenivaatteet. Avojaloin tai sukissa.

Iät: nuoret ja aikuiset

Vaativuustaso:yksi taso, jo latinalaistansseja harrastaneille

Opettaja: Anniina Koivuniemi

Kurssi-info & ilmoittaudu

Reggaeton

Reggaeton on erittäin suosittu nykyisin joka puolella maailmaa ja sitä tanssitaan niin kaduilla, yökerhoissa kuin tanssikouluissa. Musiikkityylissä sekoittuvat latinalainen musiikki, jamaikalainen reggae ja dancehall sekä Amerikan hip hop. Tanssina reggaeton on voimakasliikkeinen ja sensuelli. Reggaeton-liikkeissä pääsee käyttämään koko vartaloa, mutta erityisen hyvää liikuntaa se on vartalon keskiosalle, lantiolle ja hartiaseudulle!

Varusteet: Mukavat ja joustavat treenivaatteet. Avojaloin tai sukissa.

Iät: nuoret ja aikuiset

Vaativuustasot: alkeet 1 ja yksi taso

Opettaja: Päivi Perttunen

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video

Baletti nuoret

Balettitunnit on tarkoitettu tavoitteellisesti harrastaville tanssijoille oheislajiksi kehittämään omaa teknistä osaamista, syventämään jo olemassa olevaa tekniikkaa ja parantamaan omaa kehontuntemusta sekä -linjausta.

Tunnilla tehdään perustekniikkaharjoitukset tangolla, keskilattiaharjoituksissa tehdään liikkuvia sarjoja ja pureudutaan erilaisiin piruetti- ja hyppytekniikoihin. Tanssiteknisten harjoitusten lisäksi tunneilla paneudutaan oppilaiden oman tanssillisuuden kehittämiseen tunnin päättävässä tanssisarjassa ja opetellaan käyttämään hengitystä tanssia tukevana elementtinä. Baletin säännöllinen treenaaminen tuo tanssijoille hyödyllistä kehotietoutta, jonka vuoksi lajia voi suositella kaikille tanssin harrastajille lajista riippumatta.

Varusteet: Vartalonmyötäiset, joustavat vaatteet. Pehmeät balettitossut tai sukat. Pitkät hiukset kiinni.

Iät: nuoret

Vaativuustasot: alkeistaso ja jatkotaso

Opettaja: Anni Lantto

Kurssi-info & ilmoittaudu Katso video
FloorBarre & Pilates

FloorBarre & Pilates

FloorBarre & Pilates on baletin tekniikkaan ja pilatekseen perustuva kehonhuoltokombinaatio. Laji auttaa tanssijoita löytämään erilaisissa liikkeissä käytettävät lihasryhmät samalla vahvistaen syviä lihaksia erityisesti keskivartalon alueelta.

Lähes kaikki harjoitukset tehdään lattiatasossa selinmakuulla, päinmakuulla, erilaisissa kylkiasennoissa ja istuen. Lajin säännöllinen treenaaminen tuo tanssijoille kokonaisvaltaista kehontuntemusta ja vahvistaa vartalon lihaksia keskittyen erityisesti tuki- eli corelihaksiin. Tuntia suositellaan niille, jotka haluavat saada vahvan mutta elastisen lihaksiston.

Varusteet: Mukavat ja joustavat treenivaatteet. Avojaloin tai sukissa. Harjoitukset tehdään pääosin pehmeällä jumppamatolla.

Iät: nuoret ja aikuiset

Vaativuustaso: avoin taso, hyvä olla jonkin verran tanssitaustaa

Opettaja: Outi Räsänen

Kurssi-info & ilmoittaudu
Dancers workout

Dancers workout

Dancers workout -kehonhuoltotunti on tarkoitettu aktiivisille tanssinharrastajille, jotka haluavat vahvistaa tanssin kannalta oleellisia lihaksia ja avata kireitä lihasalueita. Tunnin harjoituksilla haetaan kehoon lisää liikkuvuutta ja oikeita linjauksia. Pääsääntöisesti työskennellään omalla kehonpainolla, mutta lisäksi apuna erityisesti syvien lihasten aktivointiin käytetään flexi-bar harjoituksia.

Varusteet: Mukavat treenivaatteet. Lenkkareissa, avojaloin tai sukilla, harjoituksesta riippuen.

Iät: nuoret 16+ ja aikuiset

Vaativuustaso: avoin taso, jo tanssia harrastaneille

Opettaja: Lotta Kyllönen-Jämsä

Kurssi-info & ilmoittaudu
CityMetka

CityMetka

Erityistanssitunti kaikille 13-25 vuotiaille, jotka pystyvät itse liikkumaan ilman avustajaa. Tunnilla tutustutaan eri tanssilajeihin ja tanssin kautta harjoitetaan perusliikkumista, tasapainoa sekä tilan hahmottamista. Tärkeintä on kuitenkin tanssista ja liikunnasta nauttiminen yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa.

Iät: 13-25v

Vaativuustasot: avoin taso, sopii kaikille, jotka pystyvät liikkumaan ilman avustajaa

Opettaja: Heidi Ranta

Kurssi-info & ilmoittaudu

Neljän suora -elokuun tiiviskurssit

Neljän Suora nuorille 13-19-vuotiaille, jo tanssia harrastaneille.

Tehokkaat tiiviskurssit herättelemään keho lomailun jälkeen syksyn tanssikauteen, sekä valmistautumaan kilparyhmien valintakokeisiin!

Ohjelma:
Maanantai 13.8. Showjazz / Jenni
Tiistai 14.8. Lyrical Jazz / Hanna
Keskiviikko 15.8. Contemporary Jazz / Outi
Torstai 16.8. Disco / Jenni

Aikataulu kaikkina päivinä lajista riippumatta:
17.30-18.30 Tekniikka
18.45-19.30 Koreografia
19.30-20.00 Kehonhuolto ja venyttely

Hinta: yksi ilta 27,- / koko paketti 100,- (4 x 2h 15min)

Ilmoittautumiset: 10.8.2018 mennessä!

Kurssi-info & ilmoittaudu

Katu Kombo - elokuun tiiviskurssit


Nuorille 13-19-vuotiaille, jo tanssia harrastaneille.

Tehokkaat tiiviskurssit herättelemään keho lomailun jälkeen syksyn tanssikauteen, sekä valmistautumaan kilparyhmien valintakokeisiin!

Ohjelma:
Maanantai 13.8. Hip-hop / Heikki
Tiistai 14.8. House / Lilli
Keskiviikko 15.8. Voguing / Lilli
Torstai 16.8. Locking / Milla

Aikataulu kaikkina päivinä lajista riippumatta:
17.30-18.30 Tekniikka
18.45-19.30 Koreografia
19.30-20.00 Kehonhuolto ja venyttely

Hinta: yksi ilta 27,- / koko paketti 100,- (4 x 2h 15min)

Ilmoittautumiset: 10.8.2018 mennessä!

Kurssi-info & ilmoittaudu

Syventävät elokuun tiiviskurssit

KISAHARJOITUS DISCO SOOLOT & DUOT
Kilpailutilanneharjoituksia ja yhteiset lämmittelyt sekä kisakoreografioiden hiontaa tähtäimessä FDO:n DiscoCup Tanssi Vieköön -messut.

Ajankohta: Tiistai 14.8. klo 16.00-17.15 ja 21.8. klo 18.45-20.00
Opettaja:  Jenni Jokikokko-Jakkula
Hinta: 30,- / 2 x 75 min
Ilmoittautumiset: 10.8. mennessä!


BALETTI
Baletin tekniikkaa syventävä tiivari jo tanssia harrastaneille nuorille.

Ajankohta: Sunnuntai 19.8.2018 klo 13.00-15.00
Opettaja: Anni Lantto
Hinta: 24,- / 2h
Ilmoittautumiset: 16.8. mennessä!


LATINO SHOW SUNDAY
Jo harrastaneille.

Ajankohta: Sunnuntai 19.8.2018 klo 15.30-17.00
Opettaja: Marjukka Koivuniemi
Hinta:  18,- / 90 min
Ilmoittautumiset: 16.8. mennessä!


TANSSIAKROBATIA
Tanssiakrobatiaa niin performing arts, disco dance kuin katutanssilajien harrastajille 13+.

Ajankohta: Torstai 23.8. klo 16.30-18.00
Opettaja: Elina Peltoperä
Hinta: 18,- / 90 min
Ilmoittautumiset: 20.8. mennessä!

Kurssi-info & ilmoittaudu

Elokuun yöleirit


Hauskat ja tehokkaat Disco & Show sekä Katutanssin tanssileirit 13-16-vuotiaille, joilla vaihdetaan kesäkuulumisia tanssikavereiden kanssa, sekä samalla pääsee taas vauhtiin kesätauon jälkeen. Tanssileirit valmistavat myös hyvin kilparyhmien valintakokeisiin!
Tanssileirit on tarkoitettu jo tanssia harrastaneille.

Ajankohta: 1. – 2.8. (ke-to)
Hinta: 190,- sis. lounaat, illallisen, iltapalan ja aamupalan
Mukaan: mukaan oma retkipatja ja makuupussi
Ilmoittautumiset 25.7. mennessä!

Kurssi-info & ilmoittaudu

Elopoppis tiiviskurssit


Hauskat ja helpot koreografiatunnit, joille ei tarvitse lajiosaamista – jonkinlaista tanssitaustaa kuitenkin.
Täyttä tanssitykitystä kaikki yhdessä jammaillen! Yhden tunnin kesto 55 min.

Aikataulu:
Tiistai 21.8.2018, Sali 5
klo 17.00-18.00 Commercial Dance / Lotta
klo 18.00-19.00 Hip-hop Hype / Teemu
klo 19.00-20.00 Waacking / Jutta

Hinta: 12 ,- / 1h

Ilmoittautumiset: 17.8. mennessä!

Kurssi-info & ilmoittaudu
Maraton_hide

Tanssimaraton


Kerran kuussa järjestettävässä Tanssimaraton-päivässä on helppo tutustua eri tanssilajeihin edullisella kertamaksulla. Tarjolla on aina kolme erilaista tanssituntia ja päivän päättää joka kerta Sweat & Stretch tehotreeni koko keholle. Päivästä voi valita mieleisensä paketin innokkaimmat tanssijat ottavat koko paketin!

Tunnin kesto on 50 min. Tanssimaraton -tunnit sopivat niin aloittelijoille kuin jo tanssi aikaisemmin harrastaneille. Tunnit on ensisijaisesti kohdistettu aikuisharrastajille ( 15+ ).

Syksyn 2018 ohjelma ja ilmoittautumiset elokuussa!

Hinnat:
9,- /1h
17,- /2h
22,- /3h
28,- /4h

Tunneille voi ilmoittautua ennakkoon verkkokaupassa tai paikan päällä.

City Teens -kilparyhmä

CityTeens

Performing Arts muodostelma
Juniorit 12-15 vuotta (vuosina 2004-2007 syntyneet)

Tanssikeskus Citydancen kilparyhmät ovat väylä tanssijoille, jotka haluavat kehittää itseään tavoitteellisesti ja ikäryhmälleen sopivalla harjoitteluintensiteetillä. Selkeärytminen harjoittelu kohti kilpailuja kehittää sekä tanssiteknisiä valmiuksia että ilmaisu- ja esiintymiskykyä. Sitoutuminen ryhmän toimintaan opettaa kurinalaisuutta ja ryhmässä luodaan jopa pitkäaikaisia ystävyyssuhteita –  joka on tärkeä aspekti toiminnassa! Lisäksi pienemmissä kilparyhmissä tanssijoilla on mahdollisuus saada yksilöllisempää ja henkilökohtaisempaa opetusta. Kaikki kilparyhmien valmentajat ja koreografit ovat kokeneita tanssinammattilaisia.

CityTeens- muodostelmaan haetaan edistyneitä, motivoituneita sekä ahkerasti, säännöllisesti ja monipuolisesti treenaavia juniori-ikäisiä tanssinharrastajia.

Valintakoe: Ke 22.8. klo 17.00-19.00 Sali 1
Valintakokeeseen tulee ilmoittautua etukäteen verkkokaupassa. Valintakoemaksu (10 euroa) tulee myös olla maksettuna ennen valintakokeen alkua. Valintakoemaksua ei palauteta takaisin, mikäli oppilas peruu osallistumisensa. Ilmoittautumalla valintakokeeseen oppilas sitoutuu valituksi tullessaan kilparyhmään.

Valmentaja: Marjukka Koivuniemi ja Soile Puumalainen (kevät)
Harjoitukset: koreografia: ke 18.30-20.00 / Maikki (syksy) / Maikki ja Soile (kevät)

Lisäksi suosittelemme valitsemaan viikko-ohjelmaan:
Showjazz nuoret edistyneet ke / Hanna
Show nuoret edistyneet la / Lotta
Show tekniikka 12-15v edistyneet su / Marjukka

Syyskausi: 27.8.-16.12.2018, 15 kertaa
Kevätkausi: 7.5.-19.5.2019, 17 kertaa

Kausimaksu syksy: Tulossa elokuussa
Kausimaksu kevät:
 Tulossa elokuussa

Alennukset: Viikkokursseista 20% alennus. Mikäli oppilas tanssii kahdessa erikoiskoulutusryhmässä, saa hän halvimmasta 15% alennuksen. Mikäli oppilas tanssii kolmessa ryhmässä, saa hän halvimmasta 20% alennuksen.
HUOM! Suosittelemme tekemään kurssivaraukset hyvissä ajoin verkkokaupassa ja valitsemalla maksutavaksi laskun/osamaksun. Alennukset huomioidaan laskutuksen yhteydessä.

Kilpailutavoite: Performing Arts IKM & SM 2019, 18. – 19.05.2019 Tampere

Sitoutuminen: Kilparyhmän jäsenet sitoutuvat kilparyhmän harjoituksiin ja esityksiin koko kaudeksi (syksy 2018, kevät 2019). Mikäli et ole valmis tähän, kannattaa hakua kilparyhmään siirtää.

Kurssi-info & ilmoittaudu

City Teens Trainees -kilparyhmä

CityTeensTrainees

Performing Arts muodostelma
Juniorit 12-15 vuotta, (vuosina 2004-2007 syntyneet)

Tanssikeskus Citydancen kilparyhmät ovat väylä tanssijoille, jotka haluavat kehittää itseään tavoitteellisesti ja ikäryhmälleen sopivalla harjoitteluintensiteetillä. Selkeärytminen harjoittelu kohti kilpailuja kehittää sekä tanssiteknisiä valmiuksia että ilmaisu- ja esiintymiskykyä. Sitoutuminen ryhmän toimintaan opettaa kurinalaisuutta ja ryhmässä luodaan jopa pitkäaikaisia ystävyyssuhteita –  joka on tärkeä aspekti toiminnassa! Lisäksi pienemmissä kilparyhmissä tanssijoilla on mahdollisuus saada yksilöllisempää ja henkilökohtaisempaa opetusta. Kaikki kilparyhmien valmentajat ja koreografit ovat kokeneita tanssinammattilaisia.

CityTeensTrainees- muodostelmaa koostuu innokkaista, motivoituneista jatkotason juniori-ikäisistä tanssinharrastajista. Omien tuntien lisäksi tanssijalta edellytetään säännöllistä harjoittelua myös muilla tanssitunneilla.

Valintakoe: Ke 22.8. klo 17.00-19.00 Sali 1
Valintakokeeseen tulee ilmoittautua etukäteen verkkokaupassa. Valintakoemaksu (10 euroa) tulee myös olla maksettuna ennen valintakokeen alkua. Valintakoemaksua ei palauteta takaisin, mikäli oppilas peruu osallistumisensa. Ilmoittautumalla valintakokeeseen oppilas sitoutuu valituksi tullessaan kilparyhmään.

Valmentaja: 
Elina Peltoperä ja Miina Väisänen
Harjoitukset: Koreografia: ma 18.00-19.30 / Elina ja Miina

Lisäksi suosittelemme valitsemaan viikko-ohjelmaan:
Baletti nuoret alkeistaso ma / Anni
Nykytanssi nuoret jatkotaso ti / Elina
Show tekniikka 12-15v jatkotaso to / Elina

Syyskausi: 27.8.-16.12.2018, 15 kertaa
Kevätkausi: 7.5.-19.5.2019, 17 kertaa

Kausimaksu syksy: Tulossa elokuussa
Kausimaksu kevät:
 Tulossa elokuussa

Alennukset: Viikkokursseista 20% alennus. Mikäli oppilas tanssii kahdessa erikoiskoulutusryhmässä, saa hän halvimmasta 15% alennuksen. Mikäli oppilas tanssii kolmessa ryhmässä, saa hän halvimmasta 20% alennuksen.
HUOM! Suosittelemme tekemään kurssivaraukset hyvissä ajoin verkkokaupassa ja valitsemalla maksutavaksi laskun/osamaksun. Alennukset huomioidaan laskutuksen yhteydessä.

Kilpailutavoite: Performing Arts IKM & SM 2019, 18. – 19.05.2019 Tampere

Sitoutuminen: Kilparyhmän jäsenet sitoutuvat kilparyhmän harjoituksiin ja esityksiin koko kaudeksi (syksy 2018, kevät 2019). Mikäli et ole valmis tähän, kannattaa hakua kilparyhmään siirtää.

Kurssi-info & ilmoittaudu

City Disco Teens -kilparyhmä

CityDiscoTeens

Disco Dance – pienryhmä
Juniorit 12-15 vuotta (seitsemän vuonna 2004-2007 syntynyttä)

Tanssikeskus Citydancen kilparyhmät ovat väylä tanssijoille, jotka haluavat kehittää itseään tavoitteellisesti ja ikäryhmälleen sopivalla harjoitteluintensiteetillä. Selkeärytminen harjoittelu kohti kilpailuja kehittää sekä tanssiteknisiä valmiuksia että ilmaisu- ja esiintymiskykyä. Sitoutuminen ryhmän toimintaan opettaa kurinalaisuutta ja ryhmässä luodaan jopa pitkäaikaisia ystävyyssuhteita –  joka on tärkeä aspekti toiminnassa! Lisäksi pienemmissä kilparyhmissä tanssijoilla on mahdollisuus saada yksilöllisempää ja henkilökohtaisempaa opetusta. Kaikki kilparyhmien valmentajat ja koreografit ovat kokeneita tanssinammattilaisia.

CityDiscoTeens-ryhmään haetaan 14 motivoitunutta juniori-ikäistä (vuonna 2004-2007 syntynyttä) tanssijaa. Näistä tanssijoista muodostetaan kaksi discopienryhmää, jotka tähtäävät Disco IKM/SM-kilpailuihin, jossa he osallistuvat discopienryhmäsarjaan. CityDiscoTeens -ryhmä harjoittelee sekä yhdessä että oman pienryhmän kesken. Ryhmään valitut saavat tarkan aikataulun harjoituksista valintakokeiden jälkeen. Ryhmän omien harjoitusten lisäksi tanssijan tulee harjoitella discoa 1-2 viikkotunnilla ja showtanssia vähintään yhdellä viikkotunnilla viikossa.

Valintakoe: To 23.8. 19.00-20.30 Sali 1
Valintakokeeseen tulee ilmoittautua etukäteen verkkokaupassa. Valintakoemaksu (10 euroa) tulee myös olla maksettuna ennen valintakokeen alkua. Valintakoemaksua ei palauteta takaisin, mikäli oppilas peruu osallistumisensa. Ilmoittautumalla valintakokeeseen oppilas sitoutuu valituksi tullessaan kilparyhmään.

Valmentaja
: Jenni Jokikokko-Jakkula ja Lotta Kyllönen-Jämsä
Harjoitukset: Koreografia: ma 17.00-18.00 / Jenni ja Lotta

Syyskausi: 27.8.-16.12.2018, 15 kertaa
Kevätkausi: 7.5.-19.5.2019, 17 kertaa

Kausimaksu syksy: Tulossa elokuussa
Kausimaksu kevät:
 Tulossa elokuussa

Alennukset: Viikkokursseista 20% alennus. Mikäli oppilas tanssii kahdessa erikoiskoulutusryhmässä, saa hän halvimmasta 15% alennuksen. Mikäli oppilas tanssii kolmessa ryhmässä, saa hän halvimmasta 20% alennuksen.
HUOM! Suosittelemme tekemään kurssivaraukset hyvissä ajoin verkkokaupassa ja valitsemalla maksutavaksi laskun/osamaksun. Alennukset huomioidaan laskutuksen yhteydessä.

Kilpailutavoite: Disco Dance & Latino Show SM 23. – 24.3.2019 Lahti

Sitoutuminen: Kilparyhmän jäsenet sitoutuvat kilparyhmän harjoituksiin ja esityksiin koko kaudeksi (syksy 2018, kevät 2019). Mikäli et ole valmis tähän, kannattaa hakua kilparyhmään siirtää.

Kurssi-info & ilmoittaudu

City Street Juniors -kilparyhmä

CityStreetJuniors

Katutanssimuodostelma
Juniorit 12-15v (vuonna 2004-2007 syntyneet)

Tanssikeskus Citydancen kilparyhmät ovat väylä tanssijoille, jotka haluavat kehittää itseään tavoitteellisesti ja ikäryhmälleen sopivalla harjoitteluintensiteetillä. Selkeärytminen harjoittelu kohti kilpailuja kehittää sekä tanssiteknisiä valmiuksia että ilmaisu- ja esiintymiskykyä. Sitoutuminen ryhmän toimintaan opettaa kurinalaisuutta ja ryhmässä luodaan jopa pitkäaikaisia ystävyyssuhteita –  joka on tärkeä aspekti toiminnassa! Lisäksi pienemmissä kilparyhmissä tanssijoilla on mahdollisuus saada yksilöllisempää ja henkilökohtaisempaa opetusta. Kaikki kilparyhmien valmentajat ja koreografit ovat kokeneita tanssinammattilaisia.

Valintakoe: Ke 22.8. klo 18.00-19.30 PopUp
Valintakokeeseen tulee ilmoittautua etukäteen verkkokaupassa. Valintakoemaksu (10 euroa) tulee myös olla maksettuna ennen valintakokeen alkua. Valintakoemaksua ei palauteta takaisin, mikäli oppilas peruu osallistumisensa. Ilmoittautumalla valintakokeeseen oppilas sitoutuu valituksi tullessaan kilparyhmään.

Valmentaja
: Teemu Tuohimaa ja Milla Laakkonen
Harjoitukset: Koreografia: su 17.00-18.30 / Teemu ja Milla

Lisäksi suosittelemme valitsemaan viikko-ohjelmaan:

Syyskausi: 27.8.-16.12.2018, 15 kertaa
Kevätkausi: 7.5.-19.5.2019, 17 kertaa

Kausimaksu syksy: Tulossa elokuussa
Kausimaksu kevät: 
Tulossa elokuussa

Alennukset: Viikkokursseista 20% alennus. Mikäli oppilas tanssii kahdessa erikoiskoulutusryhmässä, saa hän halvimmasta 15% alennuksen. Mikäli oppilas tanssii kolmessa ryhmässä, saa hän halvimmasta 20% alennuksen.
HUOM! Suosittelemme tekemään kurssivaraukset hyvissä ajoin verkkokaupassa ja valitsemalla maksutavaksi laskun/osamaksun. Alennukset huomioidaan laskutuksen yhteydessä.

Kilpailutavoite: Street IKM & SM 2019, 11. – 12.05.2019 Rovaniemi

Sitoutuminen: Kilparyhmän jäsenet sitoutuvat kilparyhmän harjoituksiin ja esityksiin koko kaudeksi (syksy 2018, kevät 2019). Mikäli et ole valmis tähän, kannattaa hakua kilparyhmään siirtää.

Kurssi-info & ilmoittaudu
X